कार्यशाळा उत्पादन लाइन

2

अमेरिकन मध्ये कँडी उत्पादन लाइन

अमेरिकन मध्ये ब्रेड उत्पादन लाइन

(१)
3

मध्ये चॉकलेट उत्पादन लाइनदक्षिण अमेरिकन

थायलंड मध्ये केक उत्पादन लाइन

4